Category: Болести по пчелите

Борба с акара – революционен продукт от Байер

12.98K Видяно2 Коментари

Западните медоносни пчели са в опасност. Американските и Европейски пчелари съобщават за масова смъртност при пчелите през последните години.Една от най значимите причини е акара. В миналото всички усилия за третиране...

Третиране на пчелите против вароатоза и акароза

3.67K Видяно1 Коментари

Третиране на пчелите против вароатоза Метод за борба с(трахейния) акар е мазни питки или най простата рецепта е 2 части пудра захар се смесват с 1 част растителна мазнина(твърда), идеята е че по този начин акара се...

Третиране на питите срещу Нозематоза

1.19K Видяно0 Коментари

Питите се третират по различен начин срещу нозематоза. Тук ще ви представим няколко от тях. Третиране на питите с оцетна киселина. Прави се 60% разтвор и се слага в контейнер по 2мл на 1л обем, като корпусите се ре...

Вароатоза болести по пчелите

1.35K Видяно0 Коментари

Вароатозата е паразитно заболяване на пчелните семейства, предизвикано от външен акар. Той е бил известен като паразит по сред-ноиндийските пчели, които биологично се различават значително от медоносната пчела. През...

Нозематоза Болест по пчелите

1.57K Видяно0 Коментари

Нозематозата е една от най-разпространените болести по възрастните пчели, която се причинява от в ъ т р е ш н о к л е т ъ ч е н паразит, локализиран в епителните клетки на стената на средното черво и по-рядко в тези...

Хроничен вирусен паралич болести по пчелите

809 Видяно0 Коментари

Хроничен вирусен паралич Известни са няколко заболявания по пчелите, причинявани от вируси, но значение за пчеларството в нашата страна има хроничният вирусен паралич. Вирусът е патогенен за възрастните пчели, но п...

Хафниоза

859 Видяно0 Коментари

Хафниоза е заразно заболяване на възрастните пчели, което се причинява от бактерия, която не е патогенна за пчелното пило. Причинителят на болестта е значително устойчив на различни вредно действащи фактори. В замър...

Аспергилоза Каменно пило

1.51K Видяно0 Коментари

Аспергилозата е заразна болест на пчелите и пчелното пило, която се предизвиква от няколко вида плесени от род Аспергилус. Тези плесени са патогенни не само за пчелите, но и за други животински видове, включително и...

Аскосфероза Варовито пило Болести при пчелите

2.07K Видяно0 Коментари

Аскосферозата е Микотично заболявание на пчелното пило (аскосфероза, аспергилоза) Плесените са широко разпространени в природата, откъдето лесно могат да попаднат в гнездото на пчелите. Там спорите на гъбичките в за...

Парагнилец Болести по Пчелите

1.14K Видяно0 Коментари

Парагнилецът е заразно заболяване на пчелното пило, предизвикано от спорообразуващ микроорганизъм. Боледуват незапечатаните и запечатаните ларви за пчели-работнички, за пчелни майки и търтеи. Досега няма данни за па...

Европейски гнилец Болести по пчелите

1.52K Видяно0 Коментари

Понятието европейски гнилец се отнася за група от заразни заболявания, предизвикани от няколко вида микроорганизми - спорообразуващи и неспорообразуващи. В практиката тези заболявания се приемат като едно поради об...

Американски Гнилец Болести по Пчелите

1.19K Видяно0 Коментари

Американски гнилец Американският гнилец е заразна болест на пчелното пило, причинявана от спорообразуващ микроорганизъм, който е изключително уст ойчив във външната среда (мед,восък,пчелен клей и др.), в условията ...

Принципи на профилактика в пчеларството

1.25K Видяно0 Коментари

Всеки пчелар добре знае какви големи различия в добива на пчелни продукти от отделните пчелни семейства и пчелина му могат да се наблюдават, въпреки че всички са били поставени при еднакви условия на грижи, хранене ...

Разпространение на заразните болести по Пчелите

490 Видяно0 Коментари

Десетки хиляди пчели в пчелното семейство се намират постоянно в най-тесен контакт в едно много тясно пространство. Дори и храната им, за да стигне до местопредназначението си, се предава от уста в уста от много инд...

Амебоза Болест по Пчелите

693 Видяно0 Коментари

Амебозата е паразитна болест на възрастните пчели, която обикновенно се проявява с нозематозата предимно в севените страни.Предизвиква се от многоклетъчен паразит, който в благоприятни условия във и извън организма пр...

Акароза по пчелите

971 Видяно0 Коментари

Акарозата е паразитна болест по пчелите, широко разпространена особенно в крайморските и крайречни райони, където нанася големи щети поради отслабване или пълно онищожаване на пчелните семейства. Причинява се от тр...