Category: Пчеларство

Производство на пчелни майки по метода на Клоук Борд

13.34K Видяно0 Коментари

Производство на пчелни майки с Клоук Борд Метода Този метод за пръв път е използван от Хари Клоук от Нова Зеландия. Метода има редица предимства пред производството на пчелни майки в семейства в които липсва майкат...

Дезинфекция на Пчеларски инвентар, Кошери

3.63K Видяно0 Коментари

С Дезинфекция на пчеларския инвентар, кошери восък и др се цели убиване на болестотворните микроорганизми за разлика от стерилизацията, при която се убиват всички видове микроорганизми. Важно звено в профилактиката и ...

Дезинфекционни средства за кошери и пчеларски инвентар

1.83K Видяно0 Коментари

Дезинфекционните средства за дезинфекция на кошери и пчеларски инвентар биват физиччни и химични, които обиват едни или други или повече видове болестотворни микроорганизми. Те биват: Физични: - Топлина - опламенява...

Грижи за семейството отглеждач – Майкопроизводство

1.83K Видяно0 Коментари

Грижи за семейството отглеждач. Състоят се в ежедневно подхранване до запечатване на маточниците с 300-400г медено захарен сироп и цветен прашец.При липса на прашец в сиропа се добавят белтъчни заместители като напри...

Грижи за пчелите през лятото

875 Видяно0 Коментари

Грижи за пчелните семейства през лятото-състоят се в максимално използване на пашата в един или няколко района, в изпълнение на плана за създаване на нови пчелни семейства, подмяна на майките, получаване на висока п...

Гладуване на пчелите

1.17K Видяно0 Коментари

Гладуването при пчелите е ненормално състояние в живота на пчелните семейства, което често нанася по глеми щети от всички гнилцови заболявания взети заедно. През зимата от глад умира цялото семейство или част от пчел...

Главен пролетен преглед на пчелите

1.19K Видяно0 Коментари

Главния пролетен преглед се извършва при тихо слънчево време, обикновенно от средата на Март до началото на Април, при температура 14-16 Градуса. С този преглед се цели да се направи точна преценка на силата и здравос...

Облъчването на Пчелите с червена светлина намалява и елиминира смъртоносното влияние на пестицидите -Само за няколко лева Прочетете

1.55K Видяно0 Коментари

Червена светлина в кошера може да намали и елиминира потенциално смъртоносното влияние на пестицидите и да допринесе за спиране на масовата смъртност при пчелите. Това са установили учените от City, University of Lond...

Закон за Пчеларството

955 Видяно0 Коментари

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 ...

Есенни грижи за пчелните семейства и подготовка за зимуване

1.01K Видяно0 Коментари

Есенни грижи за пчелните семейства и подготовка за зимуване Подготовката на пчелните семейства за зимуване е важен момент от целогодишната работа в пчелина. Правилната и своевременна под- готовка за зимуване и сам...

Грижи за пчелните семейства след медосбора – Тотка Иванова

843 Видяно0 Коментари

Грижи за пчелните семейства след медосбора В края на м. юли и началото на м. август в повечето райони на стра- ната главната паша приключва. Приносът на нектар е ограничен с из- ключение на местата, където се отгле...

Използване на главната паша – Тотка Иванова

1.30K Видяно0 Коментари

Използване на главната паша и грижи за пчелните семейства по време на медосбора. При нашите природно-климатични условия месеците, през които пчелните семейства са максимално развити и натрупват големи запаси мед, г...

Развитие на пчелните семейства до настъпване на главната паша – Тотка Иванова

674 Видяно0 Коментари

След цялостната подмяна на старите зимували пчели започва период на усилено развитие на пчелните семействата. Затоплянето на времето и цъфте- жът на някои видове растения създават благоприятни условия за активи- ра...

Грижи за пчелните семейства през пролетта-Тотка Иванова

1.50K Видяно0 Коментари

Грижи за пчелните семейства през пролетта. От ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА Тотка Иванова източник http://www.virtualnabiblioteka.com/images/upload/books/Novi/totka.ivanova-otglejdane.na.pchelnite.semeistva-.pdf ...

Грижи за Пчелните Семейства през зимата

660 Видяно0 Коментари

Грижи за пчелните семейства през зимата от Тотка Иванова. В състоянието си на относителен покой през зимата, за да осигури необходимата топлина за своето съществуване, пчелното семейство в зависимост от силата си и п...

Грижи за пчелите през зимата

839 Видяно0 Коментари

При ниски температури през зимата на пчелните семейства трябва са се осигури пълно спокойствие, пчелите чуват много по силно от човека и всяко ходене около кошерите, скърцане, чукане, почистване на снега и почистване ...

Влага в Кошера – Бич за Пчеларя

688 Видяно0 Коментари

Влагата в кошера се получава в следствие на лошото зимно вентилиране на пчелното гнездо и натичане на вода в кошера. Тя се отразява неблагоприятно върху живота на пчелното семейство, особенно зимно време. Повишената ...

Зазимяване на пчелни семейства без затопляне – Пчеларство

2.04K Видяно0 Коментари

Зазимяване на пчелни семейства без затопляне  и преградна дъска Откъс от книгата Пчеларство Плевенска технология от Лазар Бараков и Иван Митев. От това как пчеларя е подготвил за зазимяване своите пчелни семейства...

Пчеларство поддържане на жизнени и работоспособни-пчелни семейства – основна задача на пчеларя

1.47K Видяно1 Коментари

Пчеларство (Плевенска Технология) откъс от книгата на Лазар Бараков и Иван Митев. Пчеларския труд може да бъде ефективен само ако се отглеждат силни, жизнени и работоспособни семейства. Задължително е да се съблюдава...