Category: Всичко за Пчелите

Може ли с помощта на пчелите да се постави диагноза при мнима смърт или заболяване на човек

896 Видяно0 Коментари

Куриозен е факта, че пчелите са използвани за поставяне на диагноза при спорна или мнима смърт на човек. Обикновенно те не жилят мъртвите, но ако бъдат принудени, след ужилването по трупа не се наблюдават кожни реакци...

Кои пчели хранят пчелната майка и с каква храна

1.03K Видяно0 Коментари

При младите пчели между 6-12 дни са развити глътъчните жлези. Отделяният от тях секрет служи за храна на пчелната майка, пилото, включително и за майката в стадий ларва. Ето защо тази храна се нарича пчелно млечице. Н...

Каква функция изпълняват пчелите работнички през отделните стадии на живота им

654 Видяно0 Коментари

От първия до третия ден от излюпването им пчелите работнички чистят килийките, в които ще складират нектар и цветен прашец, а пчелната майка ще снася яйца, след това от четвъртия до шестия ден те хранят четири-дневнит...

През кое време на деня пчелите жилят най малко

598 Видяно0 Коментари

Пчелите жилят най малко обикновенно сутрин между 9 и 11 часа и след обед между 15 и 17 при наличност на благоприятно барометрично налягане(когато не се очаква буря). Не се препоръчват прегледи в кошера в ранните сутре...

Кога летящите пчели не жилят

512 Видяно0 Коментари

През периода на обилна паша летящите пчели напълват медовата си гушка и в това състояние практически не жилят. Летящите пчели които са с празна медова гушка също не жилят, тъй като техния инстинкт за събиране на некта...

Кога пчелата носи товар, два пъти по тежък от нея и колко тежат пчелите

398 Видяно0 Коментари

Пчелата носи товар, два пъти по тежък от нея, когато изнася търтеи от кошера. В резултат на изследвания са получени следните данни за теглото на пчелите. Пчела която изгражда пити или подхранва -0,134г., млада пчел...

Колко пъти на ден пчелата излита от кошера по време на главна паша

736 Видяно0 Коментари

Броят на полетите зависи от отдалечеността на източника на паша, от достъпността, количеството и гъстотата на нектара в цветовете, от климатичните условия и т.н. Установено е например, че пчели които събират нектар от...

Колко полета на ден трябва да извърши една пчела за да пренесе 1 л вода в кошера

433 Видяно0 Коментари

За да пренесе 1 литър вода в кошера, пчелата трябва да извърши около 20 000 полета. Ако се приеме, че лети с пълна медова гушка(60 мм³) за донасянето на 1 литър вода тя трябва да извърши 17 000 полета.

Какво количество храна е необходимо на една пчела, за да прелети 1 км

489 Видяно0 Коментари

Количеството храна зависи от силата на насрещния вятър и от товара който носи пчелата.По данни от проведени изследвания за да преодолее 1 км на пчелата са необходими между 2 и 40 мг мед. Ето защо кошерите трябва да се...

С каква скорост лети пчелата

468 Видяно0 Коментари

Скоростта на полета на пчелата зависи най-вече от силата на насрещния вятър, товара от храна, нектара, цветен прашец, прополис и вода, а също и от разстоянието до източника на храна, състоянието на крилата и възрастта...

Кои пчели преживяват зимата

1.27K Видяно0 Коментари

Почти всички пчели излюпени след средата на август преживяват зимата, а някои от тях остават живи почти до май.Резултатите от изследванията на Харковския научноизследователски институт по пчеларство, показват че до пр...

Колко време могат да издържат изолирани пчели поставени в клетка по 20-30 при ниски температури и наличност на достатъчно количество храна

541 Видяно0 Коментари

Изолирани пчели оставени при температура 6-8C, издържат от 4 до 9 дни, а при 1-3 градуса само 2 дни. Това трябва да се има предвид при транспортиране на майки.

Кои критични температури са опасни за живота на пчелите и какви са последствията от тях

463 Видяно0 Коментари

Пчелите умират при температури по ниски от 8 C. При температури над 38 C започва да умира пилото, а над 40 C цялото семейство.

Колко време може да преживее пчелата без храна

517 Видяно0 Коментари

Продължителността на живот на пчела, лишена от храна, зависи от възрастта и и от температурата на околната среда. Установено е, че пчелите живеят най дълго при температура 16.5 C, а най кратко при 36 градуса. Нахранен...

Колко дълго живее пчелата след жилене

823 Видяно0 Коментари

След жилене пчелата остава без жило, лети известно време и загива, в пчелното семейство тя вече не е желана и другите пчели се отнасят недружелюбно към нея. При опити с 5 пчели останали без жило, поставени в клетка и ...

Каква е продължителността на живот на пчелите през лятото

684 Видяно0 Коментари

През лятото пчелите живеят сравнително кратко. Върху продължителността на живот влияят нейното физиологично състояние (което зависи от близостта на вода, цветен прашец и нектар), силата на вятъра, температурата на въз...

Правилно ли е наименованието Медоносна пчела

726 Видяно0 Коментари

През 1758 г. К. Линей нарекъл пчелата Apis mellifera, което преведено буквално означава пчела медоносна. Три години по късно той предложил това наименование да бъде променено на Apis Mellifika, пчела произвеждаща мед,...

Колко летят пчелите

2.66K Видяно0 Коментари

Колко летят пчелите За събиране на нектар и прашец пчелите летят на различни разстояния от кошера в зависимост от отдалечеността на пашата, количеството и качеството на отделяния от медоносните култури нектар, характ...

Витамин B12 стимулатор за пчелите

5.52K Видяно1 Коментари

Витамин B12 е един от най важните и силни стимулатори за пчелите Витамин B12 за Хората Един от най-важните витамини за здравето е В12, макар че остава някак встрани от вниманието на повечето хора. Той е водоразтво...

Вода за пчелите

950 Видяно0 Коментари

Водата е важен елемент в тялото на пчелата и се съдържа в него в значително количество, например в мускулната тъкан тя е до 75%, в кръвта е до 80% и повече. На пчелите водата е необходима за попълване на отделяната во...

Акар по пчелите

1.10K Видяно0 Коментари

Акарите са малки по размери, със сравнително сложно устройство, кърлежо подобни, членестоноги със сегментирано тяло, 2 или 3 чифта крачка и смукателен апарат. От най врените за пчелите това са акара, който предизвиква...