Category: Пчелата Устройство

Восъчни огледалца

677 Видяно0 Коментари

Восъчни огледалца - тънки, прозрачни и с овална форма участъци на телесната хитинова покривка по долната страна на последните 4 коремни членчета на пчелите работнички. Те са пронизани от множество финни пори през коит...

Восъкоотделителни жлези при пчелите

622 Видяно0 Коментари

Восъкоотделителните жлези представляват видоизменени хиподермални клетки от хитиновата покривка на пчелите работнички и са разположени чифтно по долната страна на последните им 4 коремни членчета. Тези жлези се развив...

Вкусови усещания при пчелите

534 Видяно0 Коментари

Способността на пчелите да възприемат вкусови усещания по контактен път и от разстояние е силно развита. Органите на вкуса са разположени в основата на езичето и представляват хитинови пръчици и власинки. С тях пчелит...

Антени- Устройство на пчелите

464 Видяно0 Коментари

Антените - усетни (сетивни ) органи на пчелите. Те са удължени, чифтни, начленени придатъци които имат цилиндрична форма и са съчленени във вдлъбнатинки към челната част на главата на пчелите.Посредством 4 мускула ант...