Category: Пчелни Продукти

Слънчева Восъкотопилка

2.92K Видяно0 Коментари

Слънчева восъкотопилка и как се прави може да видите от видеата. Слънчева восъкотопилка може да се направи от различен материал но тук ще ви опишем стандартната и най - често срещана.Представлява дървено сандъче, зад...

Восъчен Молец

1.20K Видяно0 Коментари

Восъчен Молец и Как да се борим с него. Восъчните молци са дребни(до 20мм) пепелявосиви пеперудки, чиито гъсеници са вътрегнездови и извънгнездови вредители на восъчните пити. От известните 4 вида восъчни молци най г...

Троптина (Восъковарина) – Восъчни суровини

1.20K Видяно0 Коментари

Троптината е остатъка от претопяваната или преминала през восъкотопилка или восъкопреса вощина. Тя съдържа до 50 % восък и също бива две качества. Троптина първо качество се получава при претопяване на вощината на слъ...

Вощина – восъчни суровини

1.07K Видяно0 Коментари

Вощина се наричат непретопяваните восъчни пити, изградените пити на строителните рамки, восъчните надградки по рамките и стените на кошерите, восъчните запечатки на питите с мед, както и натрошените восъчни пити, осно...

Восъчни Основи

865 Видяно0 Коментари

Восъчните основи представляват восъчни листове, от двете страни на които са отгравирани пирамидални вдлъбвания, подобни на дъната на пчелните килийки и основи на самите шестоъгълни пчелни килийки. Тези основи пчелите ...

Вискозитет на Пчелния Мед

646 Видяно0 Коментари

Вискозитета на меда е вътрешното триене или съпротивление на меда при изтичането му, дължащо се на физическото междумоликулярно взаимодействие. Изразява се в абсолютни - поази или условни единици- коефициент, който пр...

Вкисване на Пчелния Мед

2.47K Видяно0 Коментари

Вкисването на пчелния мед е биохимичен процес, при който захарите се превръщат в оцетна киселина. Първоначалният етап на този процес се състои във ферментиране, разпадане на монозахаридите на меда на спирт и въглероде...

Зреене на Меда

622 Видяно0 Коментари

Зреене на меда - сложен процес, при който наред с намаляване водното съдържание на нектара стават и редица промени на съдържащите се в него захари. Нектара обикновенно съдържа много вода- понякога над 90 %. Първоначал...

Кристализация на Пчелния Мед

821 Видяно0 Коментари

Кристализация на меда представлява превръщане на течния мед в кристална маса. Неправилно се нарича захаросване. Тя е естествен физико-химичен процес, при който състава и свойствата на меда не се променят и той запазва...

Пчелен Мед

638 Видяно0 Коментари

Пчелния мед е сладко вещество, произвеждано от медоносните пчели, които преработват нектара от растенията и маната, обогатяват ги с ферменти в медовата си гушка и ги складират в питите където продължава зреенето на ме...

Захарен Мед

642 Видяно0 Коментари

Захарния мед се получава при подхранване на пчелите със сироп, приготвен от захар или инвертиран сироп.Под действието на фермента инвертаза захарозата се разпада на гроздова и овощна захар, но обикновенно това не став...

Восъчни Константи- Показатели на Пчелния Восък

1.29K Видяно0 Коментари

Восъчните константи са показатели за определяне на физико-химичните качества и чистотата на пчелния восък. Те са следните: Температура на топенето и застиването- температурата при която пчелния восък преминава от твъ...

Восъчна Плесен

581 Видяно0 Коментари

Восъчната плесен е отродие от широкоразпространения вид Aspergillus niger. Развива се по восъчните пити, в гнездата които натичат(крайните пити) и по вощината държана във влажни помещения.Различава се от плесента възб...

Витамини в меда

461 Видяно0 Коментари

Витамините в меда идват главно от попадналия в него цветен прашец. Досега макар и в малки количества е установено доста голямо разнообразие на витамини.B1 (тиамин), B2(рибофлавин),B3(пантотенова киселина)Bc(фолиева ки...

Пчелен Восък

818 Видяно0 Коментари

Пчелния восък е продукт на восъкоотделителните жлези на пчелите работнички, с които те изграждат восъчните пити. Химичния му състав е твърде сложен. Според Темнов 1966 пчелния восък съдържа 15 различни химични съедине...

Восъкоотделяне – Пчелен восък

574 Видяно0 Коментари

За изграждането на гнездото си пчелите използват восъчната материя която произвеждат във восъкоотделителните жлези. Восъкоотделянето е тясно свързано с развитието на тези жлези с условията на времето, събирането на не...

Анализ на меда

583 Видяно0 Коментари

С анализа на меда се има за цел да се определи неговия химичен състав както и някои негови биологични и физични свойства. С него се цели да се установи вида на меда, неговата натуралност или фалшификация, евентуални п...

Алкалоиди и Гликозиди в Меда

429 Видяно0 Коментари

Алкалоидите и Гликозиди са химични вещества най - често от растителен произход, които съдържат азот и захар и имат отровни свойства.Те се събират от пчелите с нектара от някои растения, като тютюн, зеленика, самокитка...

Азотосъдържащи вещества в меда

533 Видяно0 Коментари

Азотосъдържащи вещества в меда попадат както чрез нектара и прашеца от растенията, така и чрез слюнката на пчелите. Те са белтъчни(протеинови ) и небелтъчни(амини). Губин е установил, че в нектарния мед количеството н...