Category: Пчелен Восък

Слънчева Восъкотопилка

3.37K Видяно0 Коментари

Слънчева восъкотопилка и как се прави може да видите от видеата. Слънчева восъкотопилка може да се направи от различен материал но тук ще ви опишем стандартната и най - често срещана.Представлява дървено сандъче, зад...

Восъчен Молец

1.36K Видяно0 Коментари

Восъчен Молец и Как да се борим с него. Восъчните молци са дребни(до 20мм) пепелявосиви пеперудки, чиито гъсеници са вътрегнездови и извънгнездови вредители на восъчните пити. От известните 4 вида восъчни молци най г...

Троптина (Восъковарина) – Восъчни суровини

1.44K Видяно0 Коментари

Троптината е остатъка от претопяваната или преминала през восъкотопилка или восъкопреса вощина. Тя съдържа до 50 % восък и също бива две качества. Троптина първо качество се получава при претопяване на вощината на слъ...

Вощина – восъчни суровини

1.30K Видяно0 Коментари

Вощина се наричат непретопяваните восъчни пити, изградените пити на строителните рамки, восъчните надградки по рамките и стените на кошерите, восъчните запечатки на питите с мед, както и натрошените восъчни пити, осно...

Восъчни Основи

1.01K Видяно0 Коментари

Восъчните основи представляват восъчни листове, от двете страни на които са отгравирани пирамидални вдлъбвания, подобни на дъната на пчелните килийки и основи на самите шестоъгълни пчелни килийки. Тези основи пчелите ...

Восъчни Константи- Показатели на Пчелния Восък

1.43K Видяно0 Коментари

Восъчните константи са показатели за определяне на физико-химичните качества и чистотата на пчелния восък. Те са следните: Температура на топенето и застиването- температурата при която пчелния восък преминава от твъ...

Восъчна Плесен

702 Видяно0 Коментари

Восъчната плесен е отродие от широкоразпространения вид Aspergillus niger. Развива се по восъчните пити, в гнездата които натичат(крайните пити) и по вощината държана във влажни помещения.Различава се от плесента възб...

Пчелен Восък

959 Видяно0 Коментари

Пчелния восък е продукт на восъкоотделителните жлези на пчелите работнички, с които те изграждат восъчните пити. Химичния му състав е твърде сложен. Според Темнов 1966 пчелния восък съдържа 15 различни химични съедине...

Восъкоотделяне – Пчелен восък

665 Видяно0 Коментари

За изграждането на гнездото си пчелите използват восъчната материя която произвеждат във восъкоотделителните жлези. Восъкоотделянето е тясно свързано с развитието на тези жлези с условията на времето, събирането на не...