Category: Пчелен Мед

Вискозитет на Пчелния Мед

669 Видяно0 Коментари

Вискозитета на меда е вътрешното триене или съпротивление на меда при изтичането му, дължащо се на физическото междумоликулярно взаимодействие. Изразява се в абсолютни - поази или условни единици- коефициент, който пр...

Вкисване на Пчелния Мед

2.56K Видяно0 Коментари

Вкисването на пчелния мед е биохимичен процес, при който захарите се превръщат в оцетна киселина. Първоначалният етап на този процес се състои във ферментиране, разпадане на монозахаридите на меда на спирт и въглероде...

Зреене на Меда

636 Видяно0 Коментари

Зреене на меда - сложен процес, при който наред с намаляване водното съдържание на нектара стават и редица промени на съдържащите се в него захари. Нектара обикновенно съдържа много вода- понякога над 90 %. Първоначал...

Кристализация на Пчелния Мед

845 Видяно0 Коментари

Кристализация на меда представлява превръщане на течния мед в кристална маса. Неправилно се нарича захаросване. Тя е естествен физико-химичен процес, при който състава и свойствата на меда не се променят и той запазва...

Пчелен Мед

657 Видяно0 Коментари

Пчелния мед е сладко вещество, произвеждано от медоносните пчели, които преработват нектара от растенията и маната, обогатяват ги с ферменти в медовата си гушка и ги складират в питите където продължава зреенето на ме...

Захарен Мед

662 Видяно0 Коментари

Захарния мед се получава при подхранване на пчелите със сироп, приготвен от захар или инвертиран сироп.Под действието на фермента инвертаза захарозата се разпада на гроздова и овощна захар, но обикновенно това не став...

Витамини в меда

471 Видяно0 Коментари

Витамините в меда идват главно от попадналия в него цветен прашец. Досега макар и в малки количества е установено доста голямо разнообразие на витамини.B1 (тиамин), B2(рибофлавин),B3(пантотенова киселина)Bc(фолиева ки...

Анализ на меда

601 Видяно0 Коментари

С анализа на меда се има за цел да се определи неговия химичен състав както и някои негови биологични и физични свойства. С него се цели да се установи вида на меда, неговата натуралност или фалшификация, евентуални п...

Алкалоиди и Гликозиди в Меда

444 Видяно0 Коментари

Алкалоидите и Гликозиди са химични вещества най - често от растителен произход, които съдържат азот и захар и имат отровни свойства.Те се събират от пчелите с нектара от някои растения, като тютюн, зеленика, самокитка...

Азотосъдържащи вещества в меда

552 Видяно0 Коментари

Азотосъдържащи вещества в меда попадат както чрез нектара и прашеца от растенията, така и чрез слюнката на пчелите. Те са белтъчни(протеинови ) и небелтъчни(амини). Губин е установил, че в нектарния мед количеството н...