Tag: мед

Анализ на меда

662 Видяно0 Коментари

С анализа на меда се има за цел да се определи неговия химичен състав както и някои негови биологични и физични свойства. С него се цели да се установи вида на меда, неговата натуралност или фалшификация, евентуални п...

Аморфа Медоносни Растения

900 Видяно0 Коментари

Аморфата е силно разклонен храст, достигащ височина 2-3 и повече метра.Образува много издънки и мястото около него обраства. Цветовете са дребни, тъмновиолетови с издадени на вън прашници със златисто жълт прашец.Те с...

Акация Жълта Медоносни Растения

972 Видяно0 Коментари

Жълтата Акация е медоносно растение - храст достигащ до 3-4 метра или дърво до 6-7 м, с ажурена корона.Цветовете са жълти, разположени на дълги дръжки поединично или събрани по 2-4 броя. По изследвания у нас  един цвя...

Айлант медоносни растения

897 Видяно0 Коментари

Айланта е дърво високо до 20-25 метра, с право стъбло и ажурена корона. Кората е гладка светлосива. Листата са сложни нечифтоперести, дълги до 60 см. Съставени са от 13 до 25 яйцевидно елиптични листчета. Цветовете са...